Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B HRAZENO

Při záhájení očkování do 1 roku věku a ve 14 letech.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování ve 14 letech

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování ve 14 letech

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

CO TO JE? Symptomy

SYMPTOMY

Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) se na počátku obtížně rozpoznává. Prvotní příznaky se mohou podobat běžnému nachlazení nebo chřipce, a proto může snadno dojít k chybné diagnóze.

Mezi příznaky patří:

Meningokoková sepse je celková reakce organismu na infekci. Na kůži nemocného se typicky tvoří zvětšující se drobné krevní výronky (červené, skvrnité vyrážky, tzv. petechie). Jejichž příznačným rozlišovacím znakem je, že pokud na ně zatlačíte skleničkou, nezmizí (kůže nevybledne) a je tady vážné podezření, že se jedná o sepsi.

Máte-li strach nebo podezření, že by mohlo jít o invazivní meningokokové onemocnění, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Jak se chránit?