Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B HRAZENO

Při záhájení očkování do 1 roku věku a ve 14 letech.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování ve 14 letech

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování ve 14 letech

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

Rizikové skupiny

Kojenci a malé děti

KOJENCI A MALÉ DĚTI

Meningokokem může onemocnět každý, včetně dospělých, nejčastěji však nemoc postihuje děti kojeneckého a předškolního věku.

Většina případů se vyskytuje u kojenců v prvním roce života, protože v tomto období mají kojenci stále nezralý imunitnímu systém. Proto je důležité zahájit očkování co nejdříve
(podle oficiálního doporučení).

Mezi lety 2011 a 2021 bylo téměř 68 % případů IMO ve věkové kategorii dětí do jednoho roku způsobeno meningokoky skupiny B.

Vakcína Bexsero je indikována k imunizaci proti meningokokovým onemocněním, která jsou způsobena meningokoky skupiny B, a to již od 2 měsíců věku.

Očkování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při zahájení očkování do 1 roku věku a ve 14 letech. V případě, že jste nestihli využít úhrady očkování, využijte příspěvku zdravotní pojišťovny.

Adolescenti