Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B PLNĚ HRAZENO

Při zahájení očkování do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ Možnosti ochrany OČKOVACÍ SCHÉMA

OČKOVACÍ SCHÉMA

Očkování dětí proti meningokoku skupiny B vakcínou Bexsero je možné
již od 2 měsíců věku (počet dávek závisí na věku jedince).

*Při zahájení očkování ve věku 2-5 měsíců je možné použít též nehrazené schéma 3+1 s prodlevou mezi dávkami u základního očkování minimálně 1 měsíc.
Podmínky přeočkování jsou u schématu 3+1 stejné jako u hrazeného schématu 2+1.

*Při zahájení očkování ve věku 2-5 měsíců je možné použít též nehrazené schéma 3+1 s prodlevou mezi dávkami u základního očkování minimálně 1 měsíc. Podmínky přeočkování jsou u schématu 3+1 stejné jako u hrazeného schématu 2+1.

CENA