Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B PLNĚ HRAZENO

Při zahájení očkování do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

CO TO JE? Symptomy Jak se chránit?

Jak se chránit?

  • S nikým nesdílejte své osobní věci (jídlo, skleničky, lahve na vodu, příbory, ručníky, lesky na rty ani rtěnky).
  • Pěstujte zdravé návyky (hodně spěte, sportujte, nekuřte a vyhýbejte se kouři z cigaret/pasivnímu kouření).
  • Často si myjte ruce vodou a mýdlem. Pokud jste se setkali s někým, kdo onemocněl meningokokovým onemocněním, sdělte to svému lékaři.
  • Nejúčinnějším způsobem prevence je OČKOVÁNÍ.
INVAZIVNÍMU MENINGOKOKOVÉMU ONEMOCNĚNÍ
lze PŘEDCHÁZET!