Reklama určená široké veřejnosti ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

Plně hrazené očkování

proti meningokokům skupiny B při zahájení očkování do konce 6. měsíce věku

Reklama určená široké veřejnosti ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ Možnosti ochrany OČKOVACÍ SCHÉMA CENA

CENA

Očkování proti meningokokům se řadí mezi tzv. nepovinná očkování. Pro vybranou věkovou kohortu děti je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Orientační cena jedné dávky vakcíny Bexsero je 1 950 Kč. ***

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN V ROCE 2021

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN V ROCE 2021

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN V ROCE 2021

Kód pojišťovny NÁZEV POJIŠŤOVNY Nezletilý Dospělý Pozn. Více INFO
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
až 1 500 Kč
až 800 Kč ACWY´´
Všem dětem do 18 let, k žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.´´´
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR až 1 000 Kč až 500 Kč Částka se vztahuje na očkování obecně. Příspěvek může být uplatněn na kterékoliv očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna až 1 500 Kč až 1 000 Kč Částka se vztahuje na očkování obecně. Příspěvek může být uplatněn na kterékoliv očkování, vyjma doplatků za vybrané očkování.
207 Oborová zdravotní pojišťovna až 10 000 Kč* až 10 000 Kč* Částku lze čerpat na základě kreditů na VITAKARTĚ.
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda až 3 000 Kč** až 3 000 Kč** 1 000 Kč na jednu dávku.
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR až 1 500 Kč až 1000 Kč Částka se vztahuje na očkování obecně a to včetně aplikace.
213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna až 10 000 Kč až 1 000 Kč Částka se vztahuje na balíček, jehož součástí je i očkování. Možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro dětí a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč.

´na očkování proti meningokokovým nákazám typu B

´´na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACWY

´´´Od 1. 5. 2020 je hrazeno z v.z.p. očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li zahájeno do dovršení šestého měsíce věku, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování provedeno jednou dávkou v druhém roce života.

*Podmínky využití programu naleznete na stránce pojišťovny.

**Příspěvek lze čerpat v případě, že nestihnete využít bezplatné očkování v zákonem vymezených termínech.

***Náklady spojené s aplikací vakcíny jsou v obvyklé výši 200 Kč a hradí se společně s částkou za každou dávku očkovací látky.

Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek ověřte vždy u zdravotní pojišťovny.