Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B PLNĚ HRAZENO

Při zahájení očkování do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ Možnosti ochrany OČKOVACÍ SCHÉMA CENA

CENA

Očkování proti meningokokům se řadí mezi tzv. nepovinná očkování. Pro vybranou věkovou kohortu děti je plně hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Orientační cena jedné dávky vakcíny Bexsero je 2 300 Kč. ***

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN V ROCE 2024

Informace jsou platné k datu aktualizace webových stránek.

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN V ROCE 2024

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN V ROCE 2024

Informace jsou platné k datu aktualizace webových stránek.

Uvedené příspěvky mají pouze informativní charakter. Aktuální znění podmínek ověřte vždy u zdravotní pojišťovny.
Kód pojišťovny NÁZEV POJIŠŤOVNY Nezletilý Dospělý Pozn. Více INFO
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
až 1 500 Kč
až 1 000 Kč ACWY´´
až 1 500 Kč
až 1 000 Kč ACWY´´
K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.´´´
201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR až 1 500 Kč až 700 Kč Částka se vztahuje na očkování obecně. Příspěvek může být uplatněn na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru – HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna až 1 500 Kč až 1 000 Kč Příspěvek platí pro všechna očkování proti infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek je poskytován na kteroukoliv dávku/vakcínu očkovacího cyklu. obecně. Příspěvek může být uplatněn na kterékoliv očkování, vyjma doplatků za vybrané očkování.
207 Oborová zdravotní pojišťovna až 1 000 Kč* až 1 000 Kč* Příspěvěk se vztahuje na očkování obecně.
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda až 3 600 Kč** až 3 600 Kč** 1 200 Kč na jednu dávku
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR až 2 000 Kč až 2 000 Kč Částka se vztahuje na očkování obecně.
213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna až 10 000 Kč až 1 000 Kč Částka se vztahuje na balíček, jehož součástí je i očkování. Možnosti navýšení limitu finančního příspěvku na očkování pro dětí a mládež do 18 let sloučením limitu od rodičů nebo přátel celkem do výše 10 000 Kč.

´na očkování proti meningokokovým nákazám typu B

´´na očkování proti meningokokovým nákazám typu ACWY

´´´Od 1. 1. 2024 je očkování proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění, pokud je očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku nebo také od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku dítěte a pro zákonem definované rizikové skupiny. Hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené zákonem, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

*Podmínky využití programu naleznete na stránce pojišťovny.

**Příspěvek lze čerpat v případě, že nestihnete využít bezplatné očkování v zákonem vymezených termínech.

***Náklady spojené s aplikací vakcíny jsou obvykle ve výši 200 Kč a hradí se společně s částkou za každou dávku očkovací látky.