Reklama určená široké veřejnosti v ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKŮM
SKUPINY B PLNĚ HRAZENO

Při zahájení očkování do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

OČKOVÁNÍ PROTI
MENINGOKOKŮM SKUPINY B HRAZENO
I VŠEM 14LETÝM A 15LETÝM ADOLESCENTŮM*

*při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku.

Reklama určená široké veřejnosti v ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ
RIZIKOVÉ SKUPINY BEXSERO VAKCÍNA Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění
OTÁZKY A ODPOVĚDI KVÍZ

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

Kojenci a malé děti Adolescenti

ADOLESCENTI

Kromě nejmenších dětí meningokok ohrožuje také adolescenty. Tito mladí lidé jsou vystaveni zvýšenému riziku zejména kvůli způsobu jejich života.

Společenský život, skupinové aktivity a sdílení činí dospívající zranitelnými vůči meningokokovému onemocnění. Mezi rizikové faktory patří především – sdílení jídla a pití, líbání, komunitní bydlení a společenský život.

Mezi lety 2011 a 2021 byla více než polovina případů IMO ve věkové kategorii adolescentů 15-19 let způsobena meningokoky skupiny B.

Vakcína Bexsero je vakcína proti meningokokům skupiny B. Podává se jedincům od 2 měsíců věku, aby je chránila před onemocněními způsobenými bakterií Neisseria meningitidis skupiny B.

U jedinců od 2 let výše stačí k dokončení očkovacího schématu pouze 2 dávky s minimálním odstupem 1 měsíce mezi 1. a 2. dávkou. Očkování je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při zahájení očkování do 1 roku věku a při zahájení očkování od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku. V případě, že jste nestihli využít úhrady očkování, využijte příspěvku zdravotní pojišťovny.