Reklama určená široké veřejnosti ČR

NENECHTE SI OBRÁTIT
ŽIVOT VZHŮRU NOHAMA

MĚJTE PŘED MENINGOKOKEM NÁSKOK

Reklama určená široké veřejnosti ČR

INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVÉ
ONEMOCNĚNÍ

BEXSERO VAKCÍNA

MÁ ZKUŠENOST S MENINGOKOKEM

OTÁZKY A ODPOVĚDI

KVÍZ

 • CO TO JE?
 • Symptomy
 • Rizikové skupiny
 • Jak se chránit?

INVAZIVNÍ MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ

CO TO JE?

Invazivní meningokokové onemocnění (IMO) je neobvyklé, ale závažné onemocnění způsobené bakterií
Neisseria meningitidis (meningokok).
Nejvíce ohrožuje děti kojeneckého a předškolního věku a dospívající mezi 15. a 20. rokem života. Bakterie se přenášejí kapénkovou cestou – např. kýcháním, kašlem nebo líbáním.

IMO se nejčastěji projevuje jako:

Meningitida

(zánět mozkových blan)

Meningokoková meningitida je zánět mozkových blan způsobený meningokokem, při kterém jsou obecné příznaky doprovázeny ztuhnutím šíje, neschopností předklonit hlavu, poruchami vědomí a křečemi.

Sepse

(otrava krve)

Meningokoková sepse je závažnější a ve své podstatě představuje otravu krve, v jejímž průběhu se nemocnému na kůži tvoří zvětšující se drobné krevní výrony do kůže a postupně selhávají životně důležité orgány.

 • O vakcíně
 • Možnosti ochrany
 • OČKOVACÍ SCHÉMA
 • Cena

BEXSERO VAKCÍNA

O VAKCÍNĚ

Ve světě se vyskytují různé séroskupiny vyvolávající invazivní meningokokové onemocnění – A, B, C, W-135, Y.

V České republice se u kojenců nejčastěji objevuje

meningokok skupiny B.

Nicméně proti všem uvedeným séroskupinám

se lze nechat očkovat.

Vakcína Bexsero je indikována k imunizaci vůči

meningokokovým onemocněním skupiny B,

a to již od 2 měsíců věku.

Tato skupina meningokoků v ČR způsobila v posledních deseti letech téměř 60 % meningokokových onemocnění.

 • Jak rozpoznat meningokokové onemocnění?
 • Má zkušenost s meningokokem
 • Příběh pediatra

má skušenost s meningokokem

předchozí video

Příběh pediatra

Příběh pediatra

Má zkušenost
s meningokokem

Má zkušenost s meningokokem

Jak rozpoznat
meningokokové
onemocnění?

Jak rozpoznat meningokokové onemocnění?

další video

OTÁZKY A ODPOVĚDI

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Jedná se o efektivní způsob prevence a ochrany proti agresivnímu a rychlému meningokokovému onemocnění. V České republice máme vakcíny, které chrání proti jednomu nebo čtyřem skupinám meningokoku. Mezi registrované vakcíny patří například vakcíny Bexsero a Menveo.
Nosičem meningokoků je vždy člověk. Bakterie meningokoku je přítomna v nosohltanu a z jedné osoby na druhou se může přenést kapénkovou cestou - při blízkém kontaktu slinami, kašlem nebo kýcháním. Nosičem bakterie může být až 10 i více procent populace. Nosičství meningokoků k onemocnění zpravidla nevede. K invazivnímu meningokokovému onemocnění (IMO) dochází, když se bakterie rozšíří do těla a způsobí závažné infekce - meningitidu (zánět mozkových blan) a sepsi (otravu krve).
Prvotní příznaky onemocnění meningokokem jsou zpravidla nerozeznatelné od běžné chřipky či začínající angíny. K prvním a nejčastějším příznakům onemocnění meningokokem patří vysoká tělesná teplota, která dosahuje až 40 °C. Přidávají se bolesti hlavy, které mohou být doprovázeny zvracením, bolestí svalů a kloubů.
Invazivní meningokokové onemocnění bývá velmi rychlé a agresivní. Už během 24 – 48 hodin se může rozvinout z počátečních nespecifických příznaků v závažné onemocnění končící až smrtí. Mezi obecné příznaky meningitidy patří ztuhnutí šíje, neschopnost předklonit hlavu, poruchy vědomí a křeče. Mezi příznaky meningokokové sepse patří zvětšující se drobné krevní výrony do kůže (petechie).
K záchraně života patří včasné rozpoznání prvních příznaků meningokokového onemocnění a co nejrychlejší převoz pacienta do nemocnice. Základem léčby je podávání antibiotik.
Bylo prokázáno, že imunogenicita společně podávaných běžných vakcín nebyla ovlivněna současným podáním vakcíny Bexsero. Při současném podání musí být vakcína Bexsero aplikována do jiného místa.
Pro podrobnější informace o současném podání vakcíny Bexsero a jiných běžných vakcín kontaktujte svého lékaře.
Není to pravda. Vakcína Bexsero, jež chrání proti meningokokovému onemocnění způsobenému skupinou B, je indikována od 2 měsíců věku. Vhodný způsob očkování konzultujte s ošetřujícím lékařem vašeho dítěte. Pro starší děti od 2 let věku je dostupné očkování vakcínou Menveo, jež pomáhá chránit proti meningokokovému onemocnění způsobenému skupinami A, C, W a Y.
Proti meningokokokovému onemocnění lze očkovat celoročně. Očkování je dobrovolné a není hrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin).
Na očkování proti meningokokovému onemocnění však pojišťovny často přispívají.
O potřebě přeočkování se prosím poraďte s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte.
Meningokok skupiny B v ČR způsobil v posledních deseti letech více než 60 % invazivních meningokokových onemocnění. Druhou nejčastěji se vyskytující skupinou je meningokok skupiny C. Ostatní skupiny (především A, W-135, X, Y) se častěji vyskytují v zahraničí. Doporučujeme využít možnosti očkování proti oběma skupinám meningokoků (tedy B i C). Očkování je vždy třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem, který zváží individuální rizika a zdravotní stav.
O možnosti očkování se prosím poraďte s vaším lékařem nebo s ošetřujícím lékařem Vašeho dítěte. Aplikace obou vakcín je doporučena v odstupu minimálně 14 dnů, v případě potřeby je lze aplikovat současně, avšak do odlišných míst.
Orientační cena jedné dávky vakcíny Bexsero je 2 990 Kč. Orientační cena jedné dávky vakcíny Menveo je 1 400 Kč. Doporučujeme podívat se na stránky vaší zdravotní pojišťovny a ověřit možnosti využití příspěvku na očkování. Například VZP přispívá na dané očkování až 2 500 Kč dětem do 18 let. Výše příspěvku se u každé pojišťovny liší.
Možné nežádoucí účinky jsou popsány v příbalové informaci vakcíny. Ta je dostupná např. na webové stránce: www.gskkompendium.cz. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky prosím hlaste také na cz.safety@gsk.com.
Data o výskytu invazivních meningokokových onemocněních publikuje Státní zdravotní ústav na svých webových stránkách - více informací ZDE. Další informace zjistíte u svého lékaře.

Meningokok
KVÍZ

Otestuj si své znalosti!

Která věková skupina je nejohroženější invazivním
meningokokovým onemocněním?

Jak je možné invazivnímu meningokokovému onemocnění předcházet?

Invazivní meningokokové onemocnění může postupovat velmi rychle.
I při adekvátní léčbě může k závažným následkům dojít i jen v řádu:

Jak se mohu invazivním meningokokovým onemocněním nakazit?

Gratuluji! Vyznáš se dobře.

Dosáhl/a jsi bodů.